Bouwen: de Sociale lening

Een sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

Op dit ogenblik erkent de Vlaamse regering 47 kredietmaatschappijen die als uitsluitend doel het toekennen en beheren van een sociale hypothecaire lening voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning hebben.

Kenmerkend voor de erkende kredietmaatschappijen is dat het Vlaamse Gewest haar gedeeltelijke waarborg hecht aan de toegekende sociale leningen. Dit is vooral interessant voor gezinnen die over weinig of geen startkapitaal beschikken. Dankzij deze waarborg kunnen zij bij een erkende kredietmaatschappij terecht zonder dat hun rentevoet verhoogd wordt.

Sinds 1 juli 2007 hecht het Vlaamse Gewest ook haar waarborg aan de kredieten die de erkende kredietmaatschappijen afsluiten om sociale leningen te kunnen verstrekken. De erkende kredietmaatschappijen zullen zich hierdoor goedkoper kunnen financieren, en dat komt natuurlijk ook de sociale ontlener ten goede.Voor meer informatie rond een sociale lening neemt u best contact op met een erkende kredietmaatschappij in uw buurt. U kan er alle voordelen ook nog eens op naslaan op de webpagina van de Vlaamse kamer van de vzw Sociaal Woonkrediet, die de meeste erkende kredietmaatschappijen overkoepelt.

 

Voorwaarden voor een sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

De belangrijkste voorwaarde is dat de woning waarvoor u de lening wenst af te sluiten,bescheiden dient te zijn. Dit houdt in dat het ofwel gaat om een sociale woning die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Vlaams Woningfonds of een sociale huisvestingsmaatschappij verkocht wordt, ofwel (voor woningen op de private markt) om een woning die onder een bepaalde maximum verkoopwaarde valt.

Hoeveel kan ik geld lenen? Met ingang van 1 juli 2017 bedraagt deze maximum verkoopwaarde € 200.000,-. Dit maximum mag worden verhoogd met 5% per persoon ten laste. Er is bovendien een extra verhoging met 10% voor woningen die gelegen zijn in een zogenaamd Vlabinvest-gebied.

De woning moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn. Voorts moet het gaan om de enige woning. U mag dus geen andere woning bezitten, noch volledig in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik.

U moet de woning binnen de twee jaar na de toekenning van de sociale lening betrekken, en deze vervolgens bewonen tot de lening minstens 10 jaar loopt.

In tegenstelling tot een sociale lening bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of het Vlaams Woningfonds, dient u bij een erkende kredietmaatschappij niet te voldoen aan een maximum inkomen!

Waarvoor kan ik lenen bij een erkende kredietmaatschappij?

Bij een erkende kredietmaatschappij kan u, voor zover aan alle voorwaarden wordt voldaan, terecht voor het bouwen, kopen, of verbouwen van een bescheiden woning, alsook voor de overname van hypothecaire schulden die op een bescheiden woning rusten.

Hoeveel kan ik lenen bij een erkende kredietmaatschappij?

Bij een erkende kredietmaatschappij kan u tot 100% van de kostprijs van de woning of verbouwing lenen, tenzij de waarde van de woning dat niet toelaat. Hiertoe zal de kredietmaatschappij de waarde van de woning laten schatten. U kunt nooit meer lenen dan de geschatte waarde.

Rentevoet van een sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

Een erkende kredietmaatschappij werkt net zoals een bank, en bepaalt de rentevoet in functie van haar eigen kosten. U kan steeds rekenen op een voordelige rentevoet, mede door de waarborg van het Vlaamse Gewest.

De rentevoet hangt hier dus niet af van uw inkomen, maar wel van de looptijd van uw lening!

Dsclaimer: Arohm.be is niet meer de officiele website van de Vlaamse overheid over Ruimtelijke ordening. Daarvoor kunt u terecht op Ruimtelijkeordening.be. De informatie op de website Arohm.be is mogelijk niet meer actueel.