Keulen indexeert inkomensgrenzen

Keulen indexeert inkomensgrenzen voor verbeterings- en aanpassingspremies van woningen: van 20.000 naar 25.000 euro.

Persmededeling van Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Op voorstel van de Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen, heeft de Vlaamse regering op 19 mei 2006 definitief ingestemd met het optrekken van de inkomensgrenzen van de verbeterings-en aanpassingspremie voor woningen.
De verbeterings-en aanpassingspremies zijn premies voor werken aan dak, gevel of ramen, voor werken ter voorkoming van CO-vergiftiging, voor werken aan het sanitair, etc. Deze premies zijn bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen die de eigen woning ofwel willen verbeteren omdat de woning al iets ouder is ofwel de woning willen aanpassen omdat de bewoners zelf al wat ouder zijn. De woning mag een kadastraal inkomen van ten hoogste 1.200 euro hebben en ingeval van verbeteringswerken moet de woning ook minstens 20 jaar oud zijn.
Om voor deze premies in aanmerking te komen, mocht je maximaal 20.000 euro per jaar verdienen. Dit betreft het netto belastbaar inkomen van het derde jaar voorafgaand aan de aanvraag van een dergelijke premie. Als u bijvoorbeeld een aanvraag doet in 2006, dan wordt het inkomen van 2003 (aanslagjaar 2004) in aanmerking genomen.
In het voorstel van minister Keulen worden deze inkomensgrenzen opgetrokken:
van 20.000 euro tot 25.000 euro voor bewoners
van 46.000 euro tot 50.000 euro voor verhuurders die hun woning voor minstens 9 jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor.
Ook de bedragen per persoon ten laste werden geïndexeerd: Per persoon ten laste mag er vanaf nu 1.300 euro bijgeteld worden.